Obec Jalová


Samospráva

Starosta Ján Zubaľ
Obecný úrad Jalová
Jalová 33
067 61 Jalová

Kontaktné údaje

telefón: 0577692358, 0907275136
email: oujalova@stonline.sk
web: http://obecjalova38.webnode.sk

Fakturačné údaje

IČO: 00323063

Obyvateľstvo

Obyvateľov: 77
Mužov: 44
Žien: 33
Hustota: 27,6 obyv./km2

Doplnujúce informácie

Rozloha: 2,79 km2
Kód: 520284
EČV: SV
Prvá zmienka: v roku 1 568
GPS suradnice: 40.708935, 29.514597

Územné členenie

Oblasť: Východné Slovensko
Kraj: Prešovský kraj
Okres: Snina
Obvod: Humenné